Reklamacje


Poniższy formularz służy jedynie do zgłaszania Reklamacji dotyczących nieterminowości doręczenia przesyłek.


Przed wypełnieniem formularza Reklamacji zapoznaj się z instrukcją dostępną TUTAJ.


Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy źle naliczonej opłaty za przesyłki zastosuj się do instrukcji opisanej w pomocy - TUTAJ.


Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy zniszczonej lub zgubionej przesyłki zastosuj się do instrukcji opisanej w pomocy - TUTAJ.

Punkt 2.2. Paragrafu 15 regulaminu DHL Parcel Polska: "DHL odpowiada za szkodę powstałą na wskutek zwłoki w doręczeniu przesyłki. (...) przysługuje odszkodowanie do wysokości równowartości 50% opłaty podstawowej (...) o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień."

Reklamacja nieterminowości doręczenia

Dopuszczalne formaty to: jpg, png, gif, pdf, zip, rar.

* - pola wymagane