Pomoc

Loader image

Jakie towary są zakazane w wysyłce?

 • Jakie towary są zakazane w wysyłce?
  Towary zakazane w wysyłce

  Zapoznaj się z Zasadami przygotowania i pakowania przesyłek InPost

  Lista towarów zakazanych w wysyłce:

  • Przedmioty o wyjątkowej wartości, np.: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro
  • Biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.
  • Broń palna
  • Futra
  • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
  • Materiały pornograficzne
  • Napoje alkoholowe
  • Nasiona
  • Pieniądze, papiery wartościowe, takie jak: czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
  • Rośliny
  • Skóry zwierząt (nieudomowionych)
  • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz przepisami ADR)
  • Bagaż bez właściciela, czyli walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne tego typu przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, niezamknięte i prawidłowo zapakowane, zgodnie ze wskazówkami firm kurierskich)
  • Towary nietrwałe
  • Tytoń i produkty tytoniowe
  • Żywe zwierzęta


  Niedozwolone są także:

  • towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane,
  • towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem),
  • przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia,
  • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby),
  • towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń.


  ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Materiały niebezpieczne według konwencji ADR to:

  • materiały i przedmioty wybuchowe, gazy,
  • materiały ciekłe zapalne,
  • materiały stałe zapalne,
  • materiały samozapalne,
  • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
  • materiały utleniające,
  • nadtlenki organiczne,
  • materiały trujące,
  • materiały zakaźne,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały żrące,
  • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

  FCR, FCT to spedytorskie certyfikaty przekazania ładunku. Certyfikat wystawia firma spedycyjna. Potwierdza w nim, że przejęła opisany w dokumencie konkretny ładunek.
  Jeżeli przewoźnik wykryje, że nadana przesyłka zawiera towary wyłączone z transportu czyli takie, których nie należy wysyłać jak np. rośliny, wyroby tytoniowe czy chemikalia, paczka jest wstrzymywana w transporcie w danym oddziale przewoźnika.
  Od tego momentu, przewoźnik oczekuje na odbiór przesyłki przez nadawcę w miejscu zatrzymania paczki w terminie ustalonym przez przewoźnika.
  Po przekroczeniu tego terminu, przesyłka z zakazaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona.

  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.