Pomoc

Loader image

Jak złożyć reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia przesyłki

 • Jak złożyć reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia przesyłki
  Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych DHL:

  Reklamacje dotyczące nieterminowości

  Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych
  • 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów.
   10 dni liczone jest od dnia wpłynięcia i potwierdzenia wpłynięcia reklamacji do DHL.
  • Reklamacje są przekazywane do DHL w ciągu 1 dnia roboczego. Jeśli reklamacja wpłynie do nas po godzinie 16:00 ostatniego dnia roboczego w tygodniu, zostanie przesłana w następnym dniu roboczym następującym po przerwie.
  • W przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu (reklamacje rozpatrywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

  Aby złożyć reklamację dotyczącą nieterminowości doręczenia DHL:

  Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać na adres [przesylki@sendego.pl].

  Formularz należy wypełnić według instrukcji, należy załączyć także list przewozowy do przesyłki, której dotyczy reklamacja.

  Formularz musi być wysłany w formacie umożliwiającym nam pobranie go i podpisanie, nie może być to zdjęcie formularza.

  Po rozpatrzeniu reklamacji, skontaktujemy się z Tobą. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy Ci również opłaty, których dotyczyła reklamacja.

   
   

  Reklamacje są rozpatrywane na warunkach i w terminach wynikających z przepisów wykonawczych wydanych do ustawy prawo przewozowe i ustawy prawo pocztowe.

  Więcej informacji o reklamacjach znajdziesz na stronie internetowej: https://www.logistics.dhl/pl-pl/home.htm

  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.