Pomoc

Pomoc Sendego

wybierz odpowiedni dział lub skorzystaj z wyszukiwarki

Wyszukaj w pomocy
Jak złożyć Reklamację przesyłki nadanej za pomocą DHL? Reklamacje dotyczące nieterminowości doręczenia przesyłki
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych DHL:

Reklamacje dotyczące nieterminowości
- oryginał lub kserokopia listu przewozowego.(pdf)
- wypełniony formularz reklamacyjny. Do pobrania TUTAJ
Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych

- 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów.

10 dni liczone jest od dnia wpłynięcia i potwierdzenia wpłynięcia reklamacji do DHL.
 Reklamacje są przekazywane do DHL w ciągu 1 dnia roboczego. Jeśli reklamacja wpłynie do nas po godzinie  16:00 ostatniego dnia roboczego w tygodniu, zostanie przesłana w następnym dniu roboczym następującym po przerwie.

- w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu (reklamacje rozpatrywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

Aby złożyć reklamację dotyczącą nieterminowości doręczenia DHL:

Wyślij do nas na adres przesylki@sendego.pl, wypełniony według instrukcji formularz i list przewozowy do przesyłki, której tyczy reklamacja. Formularz musi być wysłany w formacie umożliwiającym nam pobranie go i podpisanie, nie moze to być zdjęcie formularza.
Po rozpatrzeniu reklamacji, skontaktujemy się z Tobą. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy Ci różnicę.
 


Reklamacje są rozpatrywane na warunkach i w terminach wynikających z przepisów wykonawczych
wydanych do ustawy prawo przewozowe i ustawy prawo pocztowe.

Więcej informacji o reklamacjach dostępne na stronie internetowej: http://www.dhl.com.pl/
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?