Pomoc

Loader image

Jak reklamować zniszczenie lub zgubienie przesyłki DHL?

 • Jak reklamować zniszczenie lub zgubienie przesyłki DHL?
  Reklamację dotyczącą zniszczenia lub zagubienia przesyłki można wysłać do DHL samodzielnie.

  Zgodnie z regulaminem DHL i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru.

  Jak ustalić kto jest właścicielem?
  Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę, właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca. Jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona w trakcie transportu, właścicielem towaru jest nadawca.

  Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do DHL.


  Uszkodzenie jawne:
  Widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować je przy podpisywaniu potwierdzenia odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody.

  Uszkodzenie niejawne:
  Niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.

  Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie
  Zaginięcie przesyłki należy zgłosić podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.


  Reklamację można złożyć na
  • pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego oraz sposobu zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) Do pobrania TUTAJ
  • protokół szkody (tylko przy uszkodzeniu)
  • list przewozowy
  • fakturę dokumentującą wartość towaru
  • dokument potwierdzający zrzeczenie praw do reklamowania przesyłki przez płatnika.  WAŻNE!
  Nadawca, właściciel towaru, może bezpośrednio zgłosić roszczenie dotyczące tylko wartości zawartości przesyłki. Nie jej kosztów nadania i dostawy.

  Jeśli reklamacja zostanie uznana należy zgłosić się do BOK Sendego z decyzją o pozytywnym jej rozpatrzeniu (najlepiej przesłać skan decyzji na adres przesylki@sendego.pl) z prośbą o anulowanie kosztów transportu przesyłki.


  Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych:

  • oryginał listu przewozowego (egzemplarz pozostawiony przez kuriera)
  • kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzającego wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/sprzedaży; rachunek/faktura VAT/paragon fiskalny /kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy/fakturę za naprawę)
  • oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego)

  Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych

  • 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów.
  • w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu (reklamacje rozpatrywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

  Zagubienie przesyłki

  Zgodnie z Prawem Przewozowym przesyłkę uznaje się za utraconą po 30 dniach od planowanej próby doręczenia. Wymagane jest złożenie przez klienta interwencji wraz z dokładnym opisem przesyłki do działu obsługi klienta.
  Jeśli przesyłki nie uda się odnaleźć klient otrzymuje informację o standardowej procedurze reklamacyjnej.

  Reklamacje są rozpatrywane na warunkach i w terminach wynikających z przepisów wykonawczych wydanych do ustawy prawo przewozowe i ustawy prawo pocztowe.

  Więcej informacji o reklamacjach znajdziesz na stronie internetowej: https://www.logistics.dhl/pl-pl/home.htm


  Pełnomocnictwo (jeśli będzie potrzebne, zwróć się z prośba pod adres przesylki@sendego.pl)


  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.