Pomoc

Loader image

Jak reklamować zniszczenie lub zgubienie przesyłki DHL?

 • Jak reklamować zniszczenie lub zgubienie przesyłki DHL?
  Reklamacje dotyczącą, zniszczenia, czy zagubienia przesyłki można wysłać do DHL samodzielnie.
  Zgodnie z regulaminem DHL i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca.

  Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do DHL.


  Uszkodzenie jawne,
  widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody

  Uszkodzenie niejawne,
  niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.

  Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie
  przesyłki należy zgłosić podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.
  Reklamację można złożyć na adres mailowy pl.reklamacje.wa@dhl.com, załączając:

  - pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego oraz sposobu zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) Do pobrania TUTAJ
  - protokół szkody (tylko przy uszkodzeniu)
  - list przewozowy
  - fakturę dokumentującą wartość towaru
  - dokument potwierdzający zrzeczenie praw do reklamowania przesyłki przez płatnika.  WAŻNE!
  Klient może bezpośrednio zgłosić roszczenie dotyczące tylko wartości towarów. Nie kosztów przesyłki.

  Jeśli reklamacja zostanie uznana należy zgłosić się do BOK Sendego z decyzją (najlepiej przesłać ją na adres przesylki@sendego.pl) z prośbą o anulowanie kosztów transportu przesyłki.


  Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych:

  - oryginał listu przewozowego (egzemplarz pozostawiony przez kuriera)
  - kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzającego wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/sprzedaży; rachunek/faktura VAT/paragon fiskalny /kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzony przez producenta lub rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy/fakturę za naprawę)
  - oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego)

  Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłek krajowych

  - 10 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej komplet wymaganych dokumentów.

  - w przypadku reklamacji przesyłek ubezpieczonych termin może ulec wydłużeniu (reklamacje rozpatrywane są przez TowarzystwoUbezpieczeniowe)

  Zagubienie przesyłki

  Zgodnie z Prawem Przewozowym przesyłkę uznaje się za utraconą po 30 dniach od planowanej próby doręczenia.
  Wymagane jest złożenie przez klienta interwencji wraz z dokładnym opisem przesyłki do działu obsługi klienta.
  Jeśli przesyłki nie uda się odnaleźć klient otrzymuje informację o standardowej procedurze reklamacyjnej.


  Reklamacje są rozpatrywane na warunkach i w terminach wynikających z przepisów wykonawczych
  wydanych do ustawy prawo przewozowe i ustawy prawo pocztowe.

  Więcej informacji o reklamacjach dostępne na stronie internetowej: http://www.dhl.com.pl/

  Pełnomocnictwo (jeśli będzie potrzebne, zwróć się z prośba pod adres przesylki@sendego.pl)
  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.